אודיו Archives - איילת אור בע"מ - ערוץ ההשתלמויות

אודיו

ביקורת ועריכת דוחות כספיים ב- C-REPORT

רו"ח תומר בן פורת

אודיו (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

היערכות במיסים לסוף שנת 2017

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

רכישת דירה לצורך הריסה – האם תחשב כקרקע או דירה ?

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

אי תשלום חובות המס במועד והשלכותיו

עו"ד קובי כהן

אודיו ( דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי נאמנויות

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

חובת ניכוי מס במקור בתשלומים לתושב חוץ מחוץ לישראל

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי מיזוגים ורכישות בעסקים

עו"ד (רו"ח) רמי אריה

אודיו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מס יסף במכירת דירות מגורים

עו"ד קובי כהן

אודיו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון – השלכות על מייצגים ונישומים

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

אודיו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 50