מצגות

אי רישום תקבול בחוק מע”מ

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

שימוע לפני פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

אי רישום תקבול

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

השגה לפני פסילת ספרים עקב סטייה או ליקוי מהותיים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סעד משפטי במקרה של פסילת ספרים עקב סטייה או ליקוי מהותיים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

פסילת ספרים עקב סטייה או ליקוי מהותיים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חזקת פנקסים קבילים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

פסילת ספרים במס הכנסה – האם גוררת פסילת ספרים במע”מ

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קצבאות ביטוח לאומי – עדכוני חקיקה ופסיקה

עו"ד יהושע בלנגה

מצגת (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק האנג’לים, ניכויים לחקירות מדעיות והטבות למשקיעי נפט וסרטים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 56