מצגות

מילוי טפסים ודוגמאות מעשיות – מיסוי פרישה – תיקון 190

מר אבי ברוק

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

תוספת י’ – סוחרי ומתווכי רכב

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

תוספת ט’- סוחרי ומתווכי מקרקעין

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון מס חייב בדיווח ועמדות חייבות בדיווח

עו"ד (רו"ח) ענת טנא

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי השקעות לפי תיקון 190 – התיאוריה והפרקטיקה

מר מיקי קבליס

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

תוספת ח’ – בתי ספר

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

תוספת ז’ – בתי ספר לנהיגה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

שווי שימוש ברכב

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

תוספת ו’ – רופאים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חמי”ז וחנ”ז – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 54