מצגות Archives - איילת אור בע"מ - ערוץ ההשתלמויות

מצגות

הליכי כופר ברשות המיסים – הלכה למעשה

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק הגבלים עסקיים

עו"ד שאול בר-אילן

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

טיפים משפטיים לעריכה נכונה של משכורות לעובדים

עו"ד מיכל מסורי

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הצהרות הון וצרות הון

מר בני קיויתי - יועץ מס

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

דגשים פרקטיים בניסוח מסמכים לעובדים

עו"ד רם גמליאל

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השכרת נכסי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

מצגת (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חברות בית

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מצגת (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

עמדות חייבות בדיווח – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קבוצות רכישה – מודל 2017 – הגנת זכויות הרוכשים

עו"ד שחר פטל

מצגת (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

כל הסודות להתנהלות נכונה מול רשויות המס

עו"ד קובי כהן

מצגת (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 42