וידאו

הליכי שימוע ופיטורין – המותר והאסור

עו"ד רם גמליאל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מס של מענקי פרישה ופנסיה

רו"ח עמיר ארנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הפרוצדורה בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד אורית קוך

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

תמ”א 38 – היבטי מיסוי

עו"ד משה טרספולסקי

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי רווחי הון

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי יתרות חובה של בעלי שליטה וחברות ארנק – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קודים של ניהול ספרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קופה רושמת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ספר פדיון יומי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי בגין תרומות וזיכוי בגין הנצחת חיילים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 58