וידאו

ספר הזמנות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ספר כניסת טובין

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך גילוי מרצון – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ביטוח לאומי – דמי ביטוח, גביה ונכות כללית

רו"ח עמיר ארנטל

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ספר תנועת המלאי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ספר תקבולים ותשלומים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ספר קופה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ספירת מלאי- החובה החוקית

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חברות ארנק, דיבידנד כפוי ומיסוי יתרות חובה של בעלי מניות

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חשבונית

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 48