וידאו Archives - איילת אור בע"מ - ערוץ ההשתלמויות

וידאו

חשיפה לחבות במס הכנסה ומע”מ בגין מימוש מהיר של דירות מגורים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

ביקורת ועריכת דוחות כספיים ב- C-REPORT

רו"ח תומר בן פורת

וידאו (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

היערכות במיסים לסוף שנת מס 2017

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

רכישת דירה לצורך הריסה – האם תחשב כקרקע או דירה ?

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי מס זר

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

אי תשלום חובות המס במועד והשלכותיו

עו"ד קובי כהן

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי נאמנויות

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

חובת ניכוי מס במקור בתשלומים לתושב חוץ מחוץ לישראל

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי מיזוגים ורכישות בעסקים

עו"ד (רו"ח) רמי אריה

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 40