מועדון הנדל”ן

מיסוי מקרקעין

רו"ח סלי אילון

מצגת (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות מהפרקטיקה בייצוג דיירים ויזמים בעסקאות תמ”א 38

עו"ד משה טרספולסקי

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חובת תשלום מקדמה לפי חוק מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

השינויים במיסוי דירות מגורים משנת 2018

רו"ח סלי אילון

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חישובי מס שבח ומילוי טפסים ודיוחים למיסוי מקרקעין

רו"ח אושרת טוויתי

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס במקור

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

השכרת נכסי מקרקעין – היבטים משפטיים

עו"ד אורטל זלוף

אודיו (אפריל 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השכרת נכסי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

אודיו (אפריל 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

השכרת נכסי מקרקעין – היבטים משפטיים

עו"ד אורטל זלוף

וידאו (אפריל 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות מיסוי בהליך גירושין

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

מצגת (מרץ 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 30