פיטורים כהלכה – המותר והאסור

מר בני קיויתי - יועץ מס

וידאו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה

בני קיויתי - יועץ מס

מצגת (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

פיטורים כהלכה – המותר והאסור

מר בני קיויתי - יועץ מס

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים, דיני עבודה וביטוח לאומי

רו"ח דוד בן הרויה

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מילוי טפסי סיום יחסי עובד – מעביד (טופסי 161) ותהליך פרישה של שכירים

מר אבי ברוק

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי תכנון והיערכות לפרישה של עצמאים

מר אבי ברוק

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

התארגנות והתאגדות של עובדים

עו"ד מיכל מסורי

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה

בני קיויתי - יועץ מס

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

פיטורין כהלכה – המותר והאסור

בני קיויתי - יועץ מס

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

טיפים משפטיים לעריכה נכונה של משכורות לעובדים

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 17