שימוע לפני פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

אי רישום תקבול בחוק מע”מ

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

אי רישום תקבול בחוק מע”מ

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

שימוע לפני פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

אי רישום תקבול

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

אי רישום תקבול

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

השגה לפני פסילת ספרים עקב סטייה או ליקוי מהותיים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

השגה לפני פסילת ספרים עקב סטייה או ליקוי מהותיים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סעד משפטי במקרה של פסילת ספרים עקב סטייה או ליקוי מהותיים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סעד משפטי במקרה של פסילת ספרים עקב סטייה או ליקוי מהותיים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 13