הליכי שומה Archives - איילת אור בע"מ - ערוץ ההשתלמויות

אי תשלום חובות המס במועד והשלכותיו

עו"ד קובי כהן

מצגת (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

יחסי הגומלין בין ההליך המנהלי להליך המשפטי בערעורי מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

יחסי הגומלין בין ההליך המנהלי להליך המשפטי בערעורי מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

יחסי הגומלין בין ההליך המנהלי להליך המשפטי בערעורי מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

חשיבותו של קיום פרוטוקול בהליך השומתי

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

חשיבותו של קיום פרוטוקול בהליך השומתי

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

התיישנות שומות

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

התיישנות שומות

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

היערכות להגשת דוחות 2016

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (אוקטובר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!