מחדר החקירות של רשות המיסים – טיפים למייצגים ולנחקרים

עו"ד עמית בר-טוב

אודיו (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים – טיפים למייצגים ולנחקרים

עו"ד עמית בר-טוב

וידאו (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים – טיפים למייצגים ולנחקרים

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים

עו"ד אורי גולדמן

וידאו (נובמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים

עו"ד אורי גולדמן

אודיו (נובמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים

עו"ד אורי גולדמן

מצגת (אוקטובר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

עשה ואל-תעשה בעת ביקורת של רשות המיסים בעסק

עו"ד עמית בר-טוב

אודיו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

עשה ואל-תעשה בעת ביקורת של רשות המיסים בעסק

עו"ד עמית בר-טוב

וידאו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

עשה ואל-תעשה בעת ביקורת של רשות המיסים בעסק

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (יולי 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

“עזרה ראשונה” לנחקר ברשויות המס – עשה ואל תעשה

עו"ד גלעד ברון ועו"ד (רו"ח) יניב סיימון

אודיו (2015)

למנויים בתשלום בלבד!