נקודות זיכוי לעובדים זרים והיטל על העסקת עובדים זרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לעובדים זרים והיטל העסקת עובדים זרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

משכורת או דיבידנד? (שנת 2018)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

שיעורי המס ומדרגות המס לשנת 2018

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

שיעורי המס ומדרגות המס 2018

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי היחיד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי היחיד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אפריל 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

טופס 101

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי הכנסת עבודה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יולי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

תושב ישראל ותושב חוץ

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יולי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 8