מיסוי היחיד Archives - איילת אור בע"מ - ערוץ ההשתלמויות

טופס 101

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי הכנסת עבודה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יולי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

תושב ישראל ותושב חוץ

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יולי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי לאחר אריכות ימים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יולי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

פריסת הכנסות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יולי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פיצויי פיטורין

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יוני 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

הטבות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יוני 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 9ד לפקודה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יוני 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

פטור ממס למלגות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יוני 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

פטור של נכה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (מאי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 7