טיפים למלצרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

שווי שימוש ברכב

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו ( ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

שווי שימוש ברכב

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי טיפים למלצרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי בגין עבודה במשמרות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פרישה

רו"ח אייל מנדלאוי

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הטבות מס ביישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי היחיד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יולי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לעובדים זרים והיטל על העסקת עובדים זרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לעובדים זרים והיטל העסקת עובדים זרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 9