מס יציאה

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

הפסד הון ממימוש ערבות

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 94ג – הפחתת דיבידנד

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 94א – מכירת הלוואה עם מניות

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוז הפסדי הון

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

חישוב רווח הון במכירת רכב

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

פטורים ממס רווח הון

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

רווחים ראויים לחלוקה

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

שחלוף נכסים

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

פריסת מס רווח הון

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!