מס הכנסה Archives - איילת אור בע"מ - ערוץ ההשתלמויות

אי תשלום חובות המס במועד והשלכותיו

עו"ד קובי כהן

מצגת (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי נאמנויות – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

מצגת (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי מיזוגים ורכישות בעסקים

עו"ד (רו"ח) רמי אריה

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון – השלכות על מייצגים ונישומים

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

מצגת (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוז הפסדי הון כנגד שבח מקרקעין

עו"ד קובי כהן

מצגת (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מס יסף במכירת דירות מגורים

עו"ד קובי כהן

מצגת (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מס יסף במכירת דירות מגורים

עו"ד קובי כהן

אודיו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי מיזוגים ורכישות עסקים

עו"ד (רו"ח) רמי אריה

מצגת (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון – השלכות על מייצגים ונישומים

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

אודיו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 68