מס שבח Archives - איילת אור בע"מ - ערוץ ההשתלמויות

היבטי מס בהליכי נישואין וגירושין (מס שבח, מס רכישה ומס הכנסה)

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

וידאו (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חישוב שומה עצמית במיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) רמי אריה

אודיו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חישוב שומה עצמית במיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) רמי אריה

וידאו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חישוב שומה עצמית במיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) רמי אריה

מצגת (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

עקרונות מיסוי ההתחדשות העירונית

עו"ד משה טרספולסקי

מצגת (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

רכישת דירה לצורך הריסה – האם תחשב כקרקע או דירה ?

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

רכישת דירה לצורך הריסה – האם תחשב כקרקע או דירה ?

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוז הפסדי הון כנגד שבח מקרקעין

עו"ד קובי כהן

מצגת (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוז הפסדי הון כנגד שבח מקרקעין

עו"ד קובי כהן

אודיו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוז הפסדי הון כנגד שבח מקרקעין

עו"ד קובי כהן

וידאו (נובמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 7