סוגיות מיסוי בעלי מקצועות חופשיים

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מצגת (דצמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

פסילת ספרים – עילות, סעדים וסנקציות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הוראות ניהול ספרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (פברואר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הוראות ניהול ספרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (פברואר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

הוראות ניהול ספרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות במיסוי בעלי מקצועות חופשיים

עו"ד (רו"ח) גיא בר און

אודיו (אפריל 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות במיסוי בעלי מקצועות חופשיים

עו"ד (רו"ח) גיא בר און

וידיאו (אפריל 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

מצגת: סוגיות במיסוי בעלי מקצועות חופשיים

עו"ד (רו"ח) גיא בר און

מצגת (מרץ 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

הוראות ניהול ספרים

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת

למנויים בתשלום בלבד!

מי חייב הנהלת חשבונות כפולה?

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

סרטון (2015)

למנויים בתשלום בלבד!