אפיקי השקעה מומלצים לשנת 2018

מר מיקי קבליס

מצגת (מרץ 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הכנת תוכנית עסקית

רו"ח אייל דרורי

מצגת (מרץ 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול סיכוני אשראי

רו"ח בוקי ברגמן

אודיו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול סיכוני אשראי

רו"ח בוקי ברגמן

וידאו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מאפייני ההצלחה העסקית

יסמין דוד

אודיו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק ההגבלים העסקיים

עו"ד שאול בר-אילן

אודיו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מאפייני ההצלחה העסקית

יסמין דוד

וידאו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק ההגבלים העסקיים

עו"ד שאול בר-אילן

וידאו (דצמבר 2017)

מאפייני ההצלחה העסקית

יסמין דוד

מצגת (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול סיכוני אשראי לקוחות (פוליסות ביטוח אשראי ופקטורינג)

רו"ח בוקי ברגמן

מצגת (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!