חישוב שומה עצמית במיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) רמי אריה

אודיו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חישוב שומה עצמית במיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) רמי אריה

וידאו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ניכוי הוצאות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות – המדריך המלא

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (נובמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ניכוי הוצאות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (נובמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכויים ופחת בחישוב השבח

רו"ח סלי אילון

מצגת (יולי 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מריבית

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

ניכויים אישיים

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

תשלומים לבעלי שליטה – סעיף 32(9) לפקודה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (2015)

למנויים בתשלום בלבד!

תשלומים בגין אי תחרות-ניכוי עבודה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (2015)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 6