קורס ניכוי הוצאות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ניכוי הוצאות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות בניכוי הוצאות – אי תחרות, תשלום פיצוי, משפטיות, הוצ’ לשכירים והקמת אתרי אינטרנט

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאות טרום עסקיות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאות מעורבות והוצאות הכרוכות בייצור הכנסה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות – מבוא, אסמכתאות להתרת הוצאות והבחנה בין הוצאה הונית לפירותית

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאות תיקונים או השבחה והכרה בחובות אבודים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות מימון

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הכרה בהפרשות חשבונאיות כהוצאה מוכרת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאות וולנטריות, הוצאות פרסום והוצאה רעיונית

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 7