הליך גילוי מרצון – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך גילוי מרצון – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי כופר ברשות המיסים

עו"ד עמית בר-טוב

אודיו (מרץ 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי כופר ברשות המיסים

עו"ד עמית בר-טוב

וידאו (מרץ 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי כופר ברשות המיסים – הלכה למעשה

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מאחורי הקלעים של העברות מידע לרשויות המס

עו"ד קובי כהן

אודיו (פברואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מאחורי הקלעים של העברות מידע לרשויות המס

עו"ד קובי כהן

וידאו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים – טיפים למייצגים ולנחקרים

עו"ד עמית בר-טוב

אודיו (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים – טיפים למייצגים ולנחקרים

עו"ד עמית בר-טוב

וידאו (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדר החקירות של רשות המיסים – טיפים למייצגים ולנחקרים

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 5