פיטורין Archives - איילת אור בע"מ - ערוץ ההשתלמויות

פיטורים כהלכה – המותר והאסור

בני קיויתי - יועץ מס

מצגת (אוקטובר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

חופשה והפסקת עבודה – בהיבט הביטוח הלאומי

חיים חיטמן

מצגת (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פנסיוני

עו"ד ירון שמיר

מצגת (יוני 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פנסיוני

עו"ד ירון שמיר

אודיו (אפריל 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס תכנון פרישה

עו"ד ירון שמיר

וידאו (אפריל 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך השימוע במגזר הפרטי

עו"ד ליאת בהר-כהן

אודיו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך השימוע במגזר הפרטי

עו"ד ליאת בהר-כהן

וידאו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

הליך השימוע במגזר הפרטי

עו"ד ליאת בהר-כהן

מצגת (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

חישוב פיצויי פיטורין

עו"ד ירון שמיר

אודיו (יולי 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

פיטורים והתפטרות

עו"ד ליאת בהר-כהן

מצגת (מאי 2016)

למנויים בתשלום בלבד!