הרפורמות בענף הפנסיה

מר מלכיאל רחמים

אודיו (יולי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת אפיקי ביטוח ופנסיה – הרפורמות בעולם הפנסיוני 2018

מר מיקי קבליס

אודיו (יולי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

הרפורמות בענף הפנסיה

מר מלכיאל רחמים

וידאו (יולי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת אפיקי ביטוח ופנסיה – הרפורמות בעולם הפנסיוני 2018

מר מיקי קבליס

וידאו (יולי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת אפיקי הביטוח והפנסיה לשנת 2018

מר מיקי קבליס

מצגת (יולי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

יעוץ ותכנון פנסיוני

אילה אבני- מנכ"ל סיטרין ייעוץ פנסיוני (http://www.citreen.net)

מצגת (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מילוי טפסי סיום יחסי עובד – מעביד (טופסי 161) ותהליך פרישה של שכירים

מר אבי ברוק

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי תכנון והיערכות לפרישה של עצמאים

מר אבי ברוק

מצגת (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סיום יחסי עובד ומעביד – היבטי מיסוי ופנסיה

ענת קלדרון

אודיו (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

סיום יחסי עובד מעביד – היבטי מיסוי ופנסיה

ענת קלדרון

וידאו (דצמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 5