מיסוי פרישה

רו"ח אייל מנדלאוי

אודיו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון פרישה

אילה אבני- מנכ"ל סיטרין ייעוץ פנסיוני (http://www.citreen.net)

אודיו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פרישה

רו"ח אייל מנדלאוי

וידאו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון פרישה

אילה אבני- מנכ"ל סיטרין ייעוץ פנסיוני (http://www.citreen.net)

וידאו (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי השקעות לפי תיקון 190 לפקודה

מר מיקי קבליס

אודיו (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מילוי טפסים ודוגמאות מעשיות – מיסוי פרישה – תיקון 190

מר אבי ברוק

אודיו (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מילוי טפסים ודוגמאות מעשיות – מיסוי פרישה – תיקון 190

מר אבי ברוק

וידאו (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

מילוי טפסים ודוגמאות מעשיות – מיסוי פרישה – תיקון 190

מר אבי ברוק

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי השקעות לפי תיקון 190 לפקודה

מר מיקי קבליס

וידאו (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי השקעות לפי תיקון 190 – התיאוריה והפרקטיקה

מר מיקי קבליס

מצגת (ספטמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!