אסטרטגיית ניהול המשא ומתן עם רשויות המס

עו"ד ורו"ח רמי אריה

וידאו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!