היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

רו"ח סלי אילון

וידאו (דצמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!