היערכות במיסים לסוף שנת 2018

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

וידאו (נובמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

עו”ד (רו”ח) מאורי עמפלי – חלק 1:

עו”ד (רו”ח) מאורי עמפלי – חלק 2:

עו”ד (רו”ח) גיא בר-און – חלק 3: