הליך גילוי מרצון – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חלק 1-

חלק 2 –

חלק 3 –

חלק 4 –