הליכי הרישום בטאבו של עסקאות מקרקעין

עו"ד אורטל זלוף

וידאו (ינואר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!