הליכי שומה בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (אוקטובר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!