חברות ארנק, דיבידנד כפוי ומיסוי יתרות חובה של בעלי מניות

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (יוני 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

חלק 1 –

חלק 2 –

חלק 3 –