מענקים לעסקים (קורונה) – תוכנית הביטחון הכלכלי עד יוני 2021

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!