משכורת או דיבידנד? (שנת 2018)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!