קורס סוגיות מתקדמות במיסים

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חלק א’-

חלק ב’-

חלק ג’ –

חלק ד’ –