רו”ח יפעה פויכטונגר

“רציתי להודות לכם על פעלכם הרב בתחום.
ההשתלמויות עניניות,ממוקדות ותורמות רבות לידע בתחום המיסים דיני העבודה ושאר הנושאים החשובים למקצוע”