אודיו

פסילת ספרים – עילות, סעדים וסנקציות

עו"ד קובי כהן

אודיו (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

תושבות יחיד – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק צמצום שימוש במזומן – הלכה למעשה

עו"ד אורי גולדמן

אודיו (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי במקור בתשלומים לתושב חוץ – החוק, הפסיקה והפרקטיקה

עו"ד (רו"ח) גלעד מירום

אודיו (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

הוראות ניהול פנקסים – ניהול רישום, סריקת מסמכים, ניהול פנקסים של מלכ”ר, סקירת התוספות ועוד

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

הוראות ניהול פנקסים – מבוא, הגדרות, הקלה בניהול ספרים, מסמכי תיעוד, ספירות מלאי, ספרי חשבון ועוד

עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי

אודיו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

כתיבת תוכנית עסקית

רו"ח אייל דרורי

אודיו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

בחינת חלופות להשקעות ואסטרטגיות השקעה מתקדמות לאנשי פיננסיים

רו"ח יוליה לוי

אודיו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטים משפטיים במיזוגים ורכישות (מיזוג רגיל, משולש הופכי וכו’)

עו"ד אלעד רשטיק

אודיו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

שינויי מבנה – העברות נכסים/מיזוגים/פיצולים – הכנה למימוש עתידי והעברה בין-דורית

רו"ח ציקי קוטלר

אודיו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 98