אודיו

מענק לעידוד תעסוקה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא להסכמי מימון בנקאי לחברות

עו"ד רועי וינברגר

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

פיטורין, שימוע וחל”ת בעידן הקורונה

עו"ד אסף מסדה

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

גיוס אשראי עסקי

מר מתי סניור – כלכלן

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי הכנסת עבודה ופנסיה – במישור הבינלאומי

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חברות ארנק, חברה משפחתית וחברת בית

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיפי 3(ט), 3(ט1) ו- 3(י) לפקודה

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כניסה ויציאה של שותפים ובעלי מניות בעסק – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

פסילת ספרים – עילות, סעדים וסנקציות

עו"ד קובי כהן

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי מקרקעין – הליכי שומה

עו"ד טל בן משה

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 77