אודיו

מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

אודיו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

פתיחת עסקים ברשויות המס – שיקולי התאגדות ופרקטיקה

עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

אודיו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון עסקי, תוכנית עסקית ותזרים מזומנים

רו"ח אוריאל וקסלר

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

בקרות פיננסיות לעסק הקטן והבינוי

רו"ח יוליה לוי

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חברות ארנק, דיבידנד כפוי ומיסוי יתרות חובה של בעלי מניות

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים והיערכות להגשת דוחות 2020

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי רווחי הון

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח, עו"ד ורו"ח גלעד מירום, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, (עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

רווחים ראויים לחלוקה ופטורים ממס רווח הון

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מכירת מוניטין, מיסוי מענקים לעובדים, רווח הון בפירוק תאגיד, פריסת מס רווח הון, שחלוף נכסים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חישובי רווח הון וסוגיות במיסוי רווחי הון

עו"ד ורו"ח גלעד מירום

וידאו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 88