אודיו

הכנת תוכניות עסקיות

רו"ח אוריאל וקסלר

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

התקציב העסקי ככלי להשגת מטרות העסק

רו"ח אוריאל וקסלר

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מיסוי של ישראלים המפיקים הכנסות בחו”ל

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אמנות מס – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

המתכון לניהול יעיל ואפקטיבי של עסקים קטנים

רו"ח אייל דרורי

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הוראות ניהול ספרים

רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא למיסוי בינלאומי

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי דיבידנד מרווחי שיערוך, הפחתות הון, רר”ל ומה שבניהם

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול סיכוני דיני עבודה ויחסי עבודה בארגון

עו"ד רם גמליאל

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 71