אודיו

קורס הכשרת מייצגים בענף ההייטק

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד עדי בר

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

העסקת בני נוער ואוכלוסיות מיוחדות

עו"ד אסף מסדה

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק הגנת השכר וחוק הגברת האכיפה

עו"ד רבקה מקובר

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מחיר למשתכן וקבוצות רכישה

עו"ד שחר פטל

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מס של יזמים בחברות הייטק

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

התפר שבין פקודת מס הכנסה למיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ביטוח לאומי למייצגים

עו"ד יגאל אלקובי

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מערכת המייצגים – דיווחים מקוונים למיסוי מקרקעין

עו"ד קרן אלון

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ופרוצדורה במיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חישובי מס שבח במכר דירות מגורים

עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 67