מצגות

קיזוזי הפסדים

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה

עו"ד רבקה מקובר

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק עידוד השקעות הון – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכונים בדיני עבודה, ביטוח לאומי ומס הכנסה

רו"ח דוד בן הרויה

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הכנת תוכניות עסקיות – הלכה למעשה

רו"ח אוריאל וקסלר

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי היחיד

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השקעות נדל”ן של ישראלים מחוץ לישראל

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

החוק לצמצום השימוש במזומן

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

אופציות לעובדים ותגמול בכירים

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מס של יזמים בחברות הייטק

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

מצגת (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 70