מצגות

שינויי מבנה בפקודת מס הכנסה

רו"ח ציקי קוטלר

מצגת (ספטמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

דיני התכנון והבניה – סקירה בסיסית וסוגיות חשובות

עו"ד חיים פרטוש

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

יחיד או חברה, מיסוי חברות, דיבידנד כפוי ומרווחי שערוך

עו"ד ורו"ח יהושע חבר

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שותפויות וקיבוצים

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קריאת דוח מס אמריקאי לרו”ח ישראלי

רו"ח אלון אהרונוף

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חברה משפחתית, חברת בית וחברת ארנק

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

החלטות ועדות ערר קורונה

רו"ח אפי לבקוביץ

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי קורונה – עדכונים, השגות ועררים

רו"ח דין קריספין

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי וגביה במצבים של קשיי תזרים מזומנים והליכי חדלות פרעון

עו"ד קובי כהן

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה

רו"ח (משפטן) ציקי קוטלר

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 97