מצגות

רפורמת המס החדשה בארה”ב – השלכות על תאגידים

עו"ד אילן בן אלי

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכויים ממס ונקודות זיכוי – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) גלעד מירום

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מוצרי חסכון לגיל השלישי (קופת גמל תיקון 190, קופת גמל להשקעה, איחוד קופות ועוד)

מר אבי רוזנבאום

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי יתרות חובה של בעלי שליטה – סעיף 3(ט1) לפקודה – דוגמאות, תרגולים ופרקטיקה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מקדם המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית

מר אבי רוזנבאום

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הכנסה חייבת, מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ושיעורי המס

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – תקנות הניוד ואופטימיזציה של ההון

מר אבי רוזנבאום

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חלוקת כספי תמיכה למוסדות ציבור – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירה מקיפה של התוכניות הפנסיוניות בישראל

מר אבי רוזנבאום

מצגת (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות מהפרקטיקה בכניסה ויציאה של בעלי מניות ושותפים בעסק

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

מצגת (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 92