מצגות

מיסוי לאחר פטירה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי וזיכויים ממס – המדריך המלא

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות מסוימות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיפי 3(ט), 3(ט1) ו- 3(י) לפקודה

עו"ד שי ארז

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

טופס 101

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות רכב

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פיצויי פיטורין

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי התא המשפחתי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי מקרקעין

רו"ח סלי אילון

מצגת (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שירותי דת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 62