מצגות

תושבות, מקום הפקת ההכנסה, זיכוי מס זר ומילוי טופס 150 ונספח ד’

עו"ד ורו"ח יהושע חבר

מצגת (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חברה נשלטת זרה, חברת משלח יד זרה ושליטה וניהול מישראל

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מכירת מוניטין, מיסוי מענקים, פריסת רווח הון, שחלוף נכסים, רווח הון בפירוק

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

בקרות פיננסיות לעסק הקטן והבינוני

רו"ח יוליה לוי

מצגת (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון עסקי, תוכנית עסקית ותזרים מזומנים

רו"ח אוריאל ורסלר

מצגת (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

מצגת (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

רווחים ראויים לחלוקה ופטורים ממס רווח הון

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חישובי רווח הון וסוגיות במיסוי רווחי הון

עו"ד ורו"ח גלעד מירום

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הוני או פירותי, הטלת מס רווח ההון, הגדרות חשובות בחלק ה’ לפקודה, שיעורי מס רווח ההון

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכמי מכר מקרקעין – הפרקטיקה

עו"ד שחר פטל

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 94