מצגות

הוצאות עודפות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עסקאות רכישה מיזם וקבוצות רכישה – סוגיות מהפרקטיקה

עו"ד שחר פטל

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

תמ”א 38 ופינוי בינוי – היבטי מיסוי

עו"ד ורו"ח סלי אילון

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אופציות במקרקעין ועסקאות קומבינציה – מס שבח, מס רכישה ומס הכנסה

עו"ד ורו"ח סלי אילון

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאה כרוכה בייצור הכנסה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שותפויות, קיבוצים ואגודות שיתופיות

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מיסוי של ישראלים המפיקים הכנסות בחו”ל

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חמי”ז, חנ”ז וחברות זרות שהשליטה וניהול בישראל

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

אמנות מס – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 74