מצגות

היבטי מיסוי של ישראלים המפיקים הכנסות בחו”ל

עו"ד ורו"ח גיא חן

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירה מקיפה של המענקים לעסקים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הממשק בין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסה

עו"ד טל בן משה

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות “בתי קפה” לעצמאים

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פעילות נוסטרו בשוק ההון

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוזי הפסדים בארץ ובחו”ל

עו"ד ורו"ח גיא חן

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי מכירת דירות מגורים

עו"ד טל בן משה

מצגת (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השכרת נכסי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

מצגת (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עסקה מלאכותית, סיווג מחדש והזכות לתכנון מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 82