מצגות

איגודי מקרקעין וחברות בית – המדריך המלא

עו"ד שי ארז

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מיסוי אמריקאי של ישראלים המשקיעים בארה”ב

רו"ח אלון אהרונוף

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

החוק לצמצום השימוש במזומן

עו"ד אורי גולדמן

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מגמות בפסיקה בדיני המס

עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק הגברת האכיפה – הלכה למעשה

עו"ד רבקה מקובר

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קנסות, הליכי כופר, קנסות מנהליים וגילוי מרצון – סקירה מקיפה

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי דיבידנד מרווחי שיערוך, הפחתות הון, רר”ל ומה שבניהם

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מצגת (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – הלכה למעשה

עו"ד רבקה מקובר

מצגת (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עמותות וחל”צים – היבטי מע”מ, מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מס במקור – המדריך המלא

עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי

מצגת (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 72