מצגות

ניכוי מס תשומות – החוק, הפסיקה והפרקטיקה

עו"ד טל בן משה

מצגת (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק צמצום השימוש במזומן

עו"ד אורי גולדמן

מצגת (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי הכנסות ישראליים המופקות בחו”ל

עו"ד ורו"ח גיא חן

מצגת (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני פסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) גיא בר און

מצגת (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי במקור מתשלומים לתושבי חוץ

עו"ד (רו"ח) גלעד מירום

מצגת (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בביטולי עסקאות ותשלומי פיצויים

עו"ד קרן מרציאנו

מצגת (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מחדרי החקירות של רשות המיסים – עשה ואל תעשה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

מצגת (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

תושבות יחיד – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

מצגת (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

שינויי מבנה – העברות נכסים/מיזוגים/פיצולים – הכנה למימוש עתידי והעברה בין- דורית

רו"ח ציקי קוטלר

מצגת (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

בחינת חלופות להשקעות ואסטרטגיות השקעה מתקדמות לאנשי פיננסיים

רו"ח יוליה לוי

מצגת (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 102