וידאו

הכנת תוכניות עסקיות

רו"ח אוריאל וקסלר

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

התקציב העסקי ככלי להשגת מטרות העסק

רו"ח אוריאל וקסלר

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול עסקי – מהתיאוריה לפרקטיקה

רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי בגין נטול יכולת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מיסוי של ישראלים המפיקים הכנסות בחו”ל

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

אמנות מס – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הוראות ניהול ספרים

רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי בגין לימוד לתואר אקדמי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא למיסוי בינלאומי

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 72