וידאו

קורס מתקדם בדיני עבודה למייצגים

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

אמנות מס – המדריך המלא

ד"ר עו"ד אריה ליבוביץ

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

פתיחת עסקים ברשויות המס – שיקולי ההתאגדות והפרקטיקה

עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה – הלכה למעשה

עו"ד ורו"ח גיא חן

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

תושבות וזיכוי מס זר – הלכה למעשה

עו"ד ורו"ח יהושע חבר

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון עסקי, תוכנית עסקית ותזרים מזומנים

רו"ח אוריאל וקסלר

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

בקרות פיננסיות לעסק הקטן והבינוני

רו"ח יוליה לוי

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חברות ארנק, דיבידנד כפוי ומיסוי יתרות חובה של בעלי מניות

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני מענקים והיערכות להגשת דוחות 2020

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 93