וידאו

עדכונים חשובים וסוגיות בדיני עבודה לאור משבר הקורונה

עו"ד אפרת מרקוס

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ייצוג לקוחות עם הכנסות מחו”ל

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מחירי העברה בעסקה בינלאומית

רו"ח ג'ורדן סטוטלנד

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הניכויים והפחת בחישוב מס השבח

עו"ד שי ארז

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

וובינר: מענק סיוע לעצמאים – קורונה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חברות ארנק, חברה משפחתית וחברת בית

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

התדריכים הכלכליים החדשים ודרך בניית השומה לפי מיטב השפיטה

עו"ד קובי כהן

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

גיוס אשראי עסקי

מר מתי סניור – כלכלן

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

וובינר: התמודדות עם חובות מס לאור משבר הקורונה

עו"ד קובי כהן

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 77