וידאו

אחריות פלילית של מייצגים בדיני המס

עו"ד אורי גולדמן

וידאו (אוגוסט 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: חמי”ז, חנ”ז ועמדות חייבות בדיווח

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גלעד מירום

וידאו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: הליכי שומה במיסוי מקרקעין והיבטי מע”מ במכירת מקרקעין

עו"ד טל בן משה, עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

אחריות דירקטורים וטיפים משפטיים להתנהלות בדירקטוריון

עו"ד אלעד רשטיק

וידאו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

הפרקטיקה של עבירות המס

עו"ד עמית בר-טוב

וידאו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי זכויות בניה ותכנוני מס ייחודיים

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

וידאו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

עסקאות קומבינציה ובניה עצמית – הפרקטיקה

עו"ד שחר פטל

וידאו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי חדלות פירעון – השלכות על חובות המס – הלכה למעשה

עו"ד קובי כהן

וידאו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול פרוייקטים ופיקוח תקציבי – שיטות וכלים מתקדמים

רו"ח יוליה לוי

וידאו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מענקי סיוע לעסקים – אומיקרון

רו"ח דין קריספין ורו"ח אפי לבקוביץ

וידאו (יולי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 108