וידאו

נקודות זיכוי וזיכויים ממס – מבוא

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס עבירות מס

עו"ד עמית בר-טוב, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד אורי גולדמן

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הערכת שווי חברות

רו"ח זוהר אברהם

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מהצעת מחיר – להסכם שכ”ט חתום!

גב' טליה שפירא

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הקמת חברות זרות ופתיחת חשבונות בנק בחו”ל

עו"ד עדי בר

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנון פרישה – תרגול וניתוח תיק לקוח

עו"ד ירון שמיר

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 9ד’ לפקודה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

אופציות לעובדים – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ביטוח לאומי – גמלאות וסוגיות מיוחדות

עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד יגאל אלקובי

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 69