וידאו

כנס: כתיבת תוכניות עסקיות ובחינת חלופות ואסטרטגיות להשקעה

רו"ח יוליה לוי, רו"ח אייל דרורי

וידאו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: שינויי מבנה והעברה בין-דורית

רו"ח ציקי קוטלר, עו"ד אלעד רשטיק

וידאו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השכרת נכסי מקרקעין – בארץ ובחו”ל – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

הממשקים שבין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסה

עו"ד טל בן משה

וידאו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי מכירת דירות מגורים – המדריך השלם

עו"ד דנה הלר

וידאו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קבלת היתרים מראש ממשרד העבודה – פיטורי נשים בהיריון, העסקה בשעות נוספות, העסקת בני נוער וכו’ – הלכה למעשה

עו"ד אסף מסדה

וידאו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הוראות ניהול ספרים

עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי, עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

וידאו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

עיצומים כספיים בדיני עבודה – סקירה מקיפה ודרכיי ההתגוננות

עו"ד אסף מסדה

וידאו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכמי מכר מקרקעין – הפרקטיקה

עו"ד שחר פטל

וידאו (דצמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס קיזוזי הפסדים וניכוי מס במקור

עו"ד (רו"ח) יהושע חבר, עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 100