וידאו

זיכויים ממס ונקודות זיכוי

עו"ד ורו"ח גלעד מירום

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי עובדים שכירים – טובות הנאה, זקיפת שווי, מיסוי רכבים וכו’

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הכנסה חייבת, מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ושיעורי המס

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מס ערך מוסף

עו"ד (רו"ח) גיא חן, ד"ר אריה לייבוביץ, עו"ד, עו"ד טל בן משה, עו"ד קרן מרציאנו

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מקדם המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית

מר אבי רוזנבאום

וידאו (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס דיני עבודה למייצגים

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מוצרי חסכון לגיל השלישי (קופת גמל תיקון 190, קופת גמל להשקעה, איחוד קופות ועוד)

מר אבי רוזנבאום

וידאו (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – תקנות הניוד ואופטימיזציה של ההון

מר אבי רוזנבאום

וידאו (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירה מקיפה של התוכניות הפנסיוניות בישראל

מר אבי רוזנבאום

וידאו (פברואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 90