מועדון הנדל”ן

הממשק שבין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסה

עו"ד טל בן משה

וידאו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כניסה ויציאה של שותפים ובעלי מניות בעסק – היבטי מס

עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

וידאו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הממשק בין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסה

עו"ד טל בן משה

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השקעות נדל”ן מחוץ לישראל

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי הוצאות “בתי קפה” לעצמאים

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי פעילות נוסטרו בשוק ההון

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי מכירת דירות מגורים

עו"ד טל בן משה

מצגת (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השכרת נכסי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

מצגת (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מתנות וירושות – היבטי מס שבח ומס רכישה

עו"ד מאיה כרמי

מצגת (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חישובי מס שבח בדירות מגורים

עו"ד אייל מידני

מצגת (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 46