המדריך המלא לאמנות המס

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

המדריך המלא לאמנות המס

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

המדריך המלא לאמנות מס ו – MLI

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: אמנות המס וזיכוי ממס זר

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אמנות מס – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (ינואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

אמנות מס – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

אמנות מס – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי בינלאומי

עו"ד(רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי בינלאומי

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!