הפחתת חיובי ארנונה עירונית

עו"ד טל קדש

וידאו (דצמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הפחתת חיובי ארנונה עירונית

עו"ד טל קדש

מצגת (נובמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס סוגיות מתקדמות במקרקעין

עו"ד טל קדש, מר בארי גורטלר הר-טוב, עו"ד חיים פרטוש, עו"ד שחר פטל

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הפחתת חיובי ארנונה עירונית

עו"ד טל קדש

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס סוגיות מתקדמות במקרקעין

עו"ד טל קדש, מר בארי גורטלר הר-טוב, עו"ד חיים פרטוש, עו"ד שחר פטל

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת ארנונה עירונית

ד"ר עו"ד הנריק רוסטוביץ ועו"ד ערן פייביש

אודיו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת ארנונה עירונית

ד"ר עו"ד הנריק רוסטוביץ ועו"ד ערן פייביש

וידאו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס דיני ארנונה

ד"ר הנריק רוסטוביץ ועו"ד ערן פייביש

אודיו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס דיני ארנונה

ד"ר הנריק רוסטוביץ ועו"ד ערן פייביש

וידאו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול הדיון בועדת הערר של הארנונה

עו"ד ערן פייביש

אודיו (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 5