סדנת ארנונה עירונית

ד"ר עו"ד הנריק רוסטוביץ ועו"ד ערן פייביש

אודיו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת ארנונה עירונית

ד"ר עו"ד הנריק רוסטוביץ ועו"ד ערן פייביש

וידאו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס דיני ארנונה

ד"ר הנריק רוסטוביץ ועו"ד ערן פייביש

אודיו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס דיני ארנונה

ד"ר הנריק רוסטוביץ ועו"ד ערן פייביש

וידאו (ינואר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול הדיון בועדת הערר של הארנונה

עו"ד ערן פייביש

אודיו (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול הדיון בועדת הערר של הארנונה

עו"ד ערן פייביש

וידאו (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול הדיון בועדת הערר של הארנונה במותב חסר ומותב קטוע

עו"ד ערן פייביש

אודיו (אוגוסט 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול הדיון בועדת הערר של הארנונה במותב חסר ומותב קטוע

עו"ד ערן פייביש

וידאו (יולי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

חיוב בארנונה של נכסים ריקים לאחר סיום תקופת הפטור

עו"ד ערן פייביש

אודיו (יולי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

התמודדות עם חיובי ארנונה

עו"ד ערן פייביש

אודיו (יולי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!