הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה

רו"ח ציקי קוטלר

וידאו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה

רו"ח (משפטן) ציקי קוטלר

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

דיוני שומה והליכי שומה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דיוני שומה והליכי שומה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה השגה וערעור בפקודת מס הכנסה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה ומע”מ

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

התדריכים הכלכליים החדשים ודרך בניית השומה לפי מיטב השפיטה

עו"ד קובי כהן

אודיו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה ומע”מ

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

וידאו (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

התדריכים הכלכליים החדשים ודרך בניית השומה לפי מיטב השפיטה

עו"ד קובי כהן

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס עריכת דיונים עם רשויות המס

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון, עו"ד טל בן משה

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 5