ניסוח חוזים והסכמים – היבטי מס

עו"ד(רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (יוני 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

ניסוח חוזים והסכמים – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (יוני 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

ניסוח חוזים והסכמים – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (מאי 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכם העבודה ככלי לניהול סיכונים ביחסי העבודה

עו"ד רם גמליאל

אודיו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכם העבודה ככלי לניהול סיכונים ביחסי העבודה

עו"ד רם גמליאל

וידאו (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול סיכונים משפטיים בארגון

עו"ד רם גמליאל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול סיכונים משפטיים בארגון

עו"ד רם גמליאל

וידאו

למנויים בתשלום בלבד!

היבטים משפטיים בהקמת עסקים

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (2015)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטים משפטיים בניסוח הסכמים

עו"ד מיכל מסורי

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

היבטים משפטיים בהקמת עסקים

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (2015)

למנויים בתשלום בלבד!