הגנת הפרטיות במקום העבודה

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הגנת הפרטיות במקום העבודה

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

עבודת נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק הגנת השכר וחוק הגברת האכיפה

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק הגנת השכר וחוק הגברת האכיפה

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה

עו"ד מיכל מסורי

מצגת (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מתקדם בדיני עבודה למייצגים

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (יוני 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חופשה, מחלה, הבראה ונסיעות – סקירה מקיפה

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 28