דיני עבודה – העסקת עובדים – מרגע הקליטה ועד לסיום ההעסקה

עו"ד אסף מסדה

וידאו (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: דיני עבודה – התנהלות מול משרד הכלכלה – עיצומים והיתרים

עו"ד אסף מסדה

אודיו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קבלת היתרים מראש ממשרד העבודה – פיטורי נשים בהיריון, העסקה בשעות נוספות, העסקת בני נוער וכו’ – הלכה למעשה

עו"ד אסף מסדה

אודיו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

עיצומים כספיים בדיני עבודה – סקירה מקיפה ודרכיי ההתגוננות

עו"ד אסף מסדה

אודיו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קבלת היתרים מראש ממשרד העבודה – פיטורי נשים בהיריון, העסקה בשעות נוספות, העסקת בני נוער וכו’ – הלכה למעשה

עו"ד אסף מסדה

וידאו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

עיצומים כספיים בדיני עבודה – סקירה מקיפה ודרכיי ההתגוננות

עו"ד אסף מסדה

וידאו (ינואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: דיני עבודה – התנהלות מול משרד הכלכלה – עיצומים והיתרים

עו"ד אסף מסדה

וידאו (נובמבר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הגנת הפרטיות במקום העבודה

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הגנת הפרטיות במקום העבודה

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 29