חופשה, מחלה, הבראה ונסיעות – סקירה מקיפה

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה – סקירה מקיפה

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שכר מינימום וחוק הגנת השכר – סקירה מקיפה

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קבלה לעבודה ואיסור הפליה, הודעה לעובד, הסכם העבודה, יחסי עבודה, בית הדין לעבודה, מי נחשב לעובד ומבוא לחקיקת מגן

עו"ד מיכל מסורי

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חופשה, מחלה, הבראה ונסיעות – סקירה מקיפה

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה – סקירה מקיפה

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חופשה, מחלה, הבראה ונסיעות – סקירה מקיפה

עו"ד מיכל מסורי

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה – סקירה מקיפה

עו"ד מיכל מסורי

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שכר מינימום וחוק הגנת השכר – סקירה מקיפה

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קבלה לעבודה ואיסור הפליה, הודעה לעובד, הסכם העבודה, יחסי עבודה, בית הדין לעבודה, מי נחשב לעובד ומבוא לחקיקת מגן

עו"ד מיכל מסורי

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 27