קורס מתקדם בדיני עבודה – הסכמים קיבוציים, סכסוכי עבודה, ניהול סיכוני עבודה והגנת הפרטיות

עו"ד שלמה יצחקי, עו"ד רבקה מקובר, עו"ד רם גמליאל, עו"ד אסף מסדה

אודיו (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מתקדם בדיני עבודה – הסכמים קיבוציים, סכסוכי עבודה, ניהול סיכוני עבודה והגנת הפרטיות

עו"ד שלמה יצחקי, עו"ד רבקה מקובר, עו"ד רם גמליאל, עו"ד אסף מסדה

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מתקדם בדיני עבודה

עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה

אודיו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מתקדם בדיני עבודה

עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה

וידאו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס דיני עבודה – חוזה העבודה, שעות עבודה ומנוחה, שכר מינימום, הבראה, מחלה וחופשה

עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה

אודיו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס דיני עבודה – חוזה העבודה, שעות עבודה ומנוחה, שכר מינימום, הבראה, מחלה וחופשה

עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה

וידאו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה

בני קיויתי - יועץ מס

וידאו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה

בני קיויתי - יועץ מס

אודיו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה

מר בני קיויתי - יועץ מס

אודיו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה

מר בני קיויתי - יועץ מס

אודיו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 19