חוק שעות עבודה ומנוחה

עו"ד רבקה מקובר

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול הליך בבית דין לעבודה – עשה ואל תעשה

עו"ד רם גמליאל

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול הליך בבית דין לעבודה – עשה ואל תעשה

עו"ד רם גמליאל

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה

עו"ד רבקה מקובר

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הודעה לעובד על תנאיי עבודתו

עו"ד רבקה מקובר

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חופשה שנתית

עו"ד אסף מסדה

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוזה עבודה

עו"ד רבקה מקובר

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שכר מינימום

עו"ד אסף מסדה

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דמי הבראה

עו"ד אסף מסדה

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק דמי מחלה

עו"ד אסף מסדה

מצגת (יולי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 25