קורס דיני עבודה – חוזה העבודה, שעות עבודה ומנוחה, שכר מינימום, הבראה, מחלה וחופשה

עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה

אודיו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס דיני עבודה – חוזה העבודה, שעות עבודה ומנוחה, שכר מינימום, הבראה, מחלה וחופשה

עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה

וידאו (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה

בני קיויתי - יועץ מס

וידאו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה

בני קיויתי - יועץ מס

אודיו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה

מר בני קיויתי - יועץ מס

אודיו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה

מר בני קיויתי - יועץ מס

אודיו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני חקיקה ופסיקה במיסים

מר בני קיויתי - יועץ מס

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הגברת האכיפה של משרד הכלכלה – איך מתמודדים?

עו"ד רם גמליאל

אודיו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה

מר בני קיויתי - יועץ מס

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שימוע ופיטורין – המותר והאסור

עו"ד רם גמליאל

אודיו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 19