מילוי טופסי 161 והליכי פרישה וסיום העסקת עובדים

גב' ענת קלדרון

וידאו (נובמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שכר מינימום וחופשה שנתית

עו"ד אסף מסדה

אודיו (אוקטובר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דמי הבראה

עו"ד אסף מסדה

אודיו (אוקטובר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דמי הבראה

עו"ד אסף מסדה

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול הליך בבית דין לעבודה – עשה ואל תעשה

עו"ד רם גמליאל

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה

עו"ד רבקה מקובר

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול הליך בבית דין לעבודה – עשה ואל תעשה

עו"ד רם גמליאל

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול הליך בבית דין לעבודה – עשה ואל תעשה

עו"ד רם גמליאל

מצגת (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה

עו"ד רבקה מקובר

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הודעה לעובד על תנאיי עבודתו

עו"ד רבקה מקובר

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 25