פסילת ספרים – עילות סעדים וסנקציות

עו"ד קובי כהן

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הוראות ניהול ספרים

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הוראות ניהול ספרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קודים של ניהול ספרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קודים של ניהול ספרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קופה רושמת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קופה רושמת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ספר פדיון יומי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ספר פדיון יומי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ועדה לניהול פנקסים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (דצמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 18