הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

אודיו (אוקטובר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

וידאו (אוקטובר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

מצגת (אוקטובר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה

רו"ח ציקי קוטלר

וידאו (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה ודיוני שומה – מס הכנסה

רו"ח (משפטן) ציקי קוטלר

מצגת (אוגוסט 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

וידאו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

מצגת (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דיוני שומה והליכי שומה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דיוני שומה והליכי שומה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 8