ביקורת ניכויים במוסד לביטוח לאומי

עו"ד יגאל אלקובי

אודיו (דצמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ביקורת ניכויים של המוסד לביטוח לאומי

עו"ד יגאל אלקובי

וידאו (אוקטובר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ביטוח לאומי – מבוא, מעמד מבוטחים וגמלאות

מצגת (אוגוסט 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס ביטוח לאומי – מבוא, מעמד מבוטחים וגמלאות

וידאו (מאי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

תושבות ויחסי עובד מעביד בהיבט של ביטוח לאומי

מר חיים חיטמן

מצגת (ספטמבר 2017)

למנויים בתשלום בלבד!

קצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי

עו"ד יהושע בלנגה

מצגת (נובמבר 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

ביטוח לאומי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אוגוסט 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

ביטוח לאומי – דמי ביטוח ופטורים

חיים חיטמן

אודיו (יולי 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

ביטוח לאומי – קביעת תושבות ודמי ביטוח לאומי מעובד שכיר

חיים חיטמן

אודיו (יולי 2016)

למנויים בתשלום בלבד!

ביטוח לאומי – קצבת זקנה, קצבת נכות כללית, קצבת נכות מעבודה, ודמי תאונה

חיים חיטמן

אודיו (יוני 2016)

למנויים בתשלום בלבד!