חוק הגברת האכיפה – הלכה למעשה

עו"ד רבקה מקובר

מצגת (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – הלכה למעשה

עו"ד רבקה מקובר

מצגת (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סיום יחסי עובד מעביד

עו"ד אסף מסדה

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק עבודת נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה

עו"ד רבקה מקובר

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק הגנת השכר – הלכה למעשה

עו"ד רבקה מקובר

מצגת (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

העסקת בני נוער ואוכלוסיות מיוחדות

עו"ד אסף מסדה

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק הגנת השכר וחוק הגברת האכיפה

עו"ד רבקה מקובר

אודיו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סיום יחסי עובד מעביד

עו"ד אסף מסדה

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק עבודת נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה

עו"ד רבקה מקובר

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק עבודת נשים – הלכה למעשה

עו"ד רבקה מקובר

מצגת (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!