חוק שכר מינימום וחופשה שנתית

עו"ד אסף מסדה

אודיו (אוקטובר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דמי הבראה

עו"ד אסף מסדה

אודיו (אוקטובר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דמי הבראה

עו"ד אסף מסדה

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה

עו"ד רבקה מקובר

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שעות עבודה ומנוחה

עו"ד רבקה מקובר

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הודעה לעובד על תנאיי עבודתו

עו"ד רבקה מקובר

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חופשה שנתית

עו"ד אסף מסדה

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוזה עבודה

עו"ד רבקה מקובר

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שכר מינימום

עו"ד אסף מסדה

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

דמי הבראה

עו"ד אסף מסדה

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 6