איסור הפליה בדיני העבודה – עשה ואל תעשה

עו"ד רם גמליאל

מצגת (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חוק שכר מינימום וחופשה שנתית

עו"ד אסף מסדה

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הודעה לעובד על תנאיי עבודתו

עו"ד רבקה מקובר

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול סיכוני דיני עבודה ויחסי עבודה בארגון

עו"ד רם גמליאל

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במשק

עו"ד שלמה יצחקי

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סכסוכי עבודה – ניהול הליך בבית הדין לעבודה

עו"ד אסף מסדה

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הגנת הפרטיות במקום העבודה

עו"ד רבקה מקובר

אודיו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול סיכוני דיני עבודה ויחסי עבודה בארגון

עו"ד רם גמליאל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במשק

עו"ד שלמה יצחקי

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניהול סיכוני דיני עבודה ויחסי העבודה בארגון

עו"ד רם גמליאל

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 5