עמדות חייבות בדיווח – סקירה מקיפה ומעמיקה

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנוני מס חייבי דיווח וחוות-דעת חייבת בדיווח

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת מיסוי בינלאומי

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת מיסוי בינלאומי

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת תכנוני מס ופרקטיקה במיסוי בינלאומי – ברמת החברה, היזמים ובעלי המניות

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת תכנוני מס ופרקטיקה במיסוי בינלאומי – ברמת היחיד

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס הכשרת מייצגים בענף ההייטק

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד עדי בר

וידאו (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי היחיד

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל, עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני

וידאו (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נאמנויות בדיני המס

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נאמנויות בדיני המס

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 17