מיסוי הכנסות ישראליים המופקות בחו”ל

עו"ד ורו"ח גיא חן

מצגת (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי במקור מתשלומים לתושבי חוץ

עו"ד (רו"ח) גלעד מירום

מצגת (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

תושבות יחיד – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי במקור בתשלומים לתושב חוץ – החוק, הפסיקה והפרקטיקה

עו"ד (רו"ח) גלעד מירום

אודיו (מאי 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

תושבות יחיד – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

מצגת (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי במקור בתשלומים לתושב חוץ – החוק, הפסיקה והפרקטיקה

עו"ד (רו"ח) גלעד מירום

וידאו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי הכנסות ישראליים המופקות בחו”ל – שכר עבודה, שכירות ממקרקעין בחו”ל ועוד

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

תושבות יחיד – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: אופציות לעובדים ומיסוי הכנסת עבודה ופנסיה במישור הבינלאומי

עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (אפריל 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מתקדם במיסוי היחיד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 30