קיזוזי הפסדים וזיכוי ממס זר

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

ייצוג לקוחות עם הכנסות מחו”ל

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מחירי העברה בעסקה בינלאומית

רו"ח ג'ורדן סטוטלנד

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

המדריך המלא לאמנות מס ו – MLI

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מחירי העברה בעסקה בינלאומית

רו"ח ג'ורדן סטוטלנד

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

וובינר סוגיות במיסוי בינלאומי

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חילופי מידע בין רשויות המס

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חילופי מידע בין רשויות המס

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס רפורמות המס בארה”ב וסוגיות במיסוי בינלאומי

עו"ד אילן בן אלי, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 22