נקודות זיכוי וזיכויים ממס – מבוא

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי תאגידים

עו"ד טל בן משה, עו"ד(רו"ח) סיימון יניב, עו"ד(רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

אודיו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 9ד’ לפקודה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי תאגידים

עו"ד טל בן משה, עו"ד(רו"ח) סיימון יניב, עו"ד(רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פטור ממס למלגות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פטורים ממס

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 9(5) לפקודה – פטור ממס לנכה ועיוור

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוז הפסדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (אוקטובר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ספטמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 16