פריסת הכנסות, מיסוי התא המשפחתי, מיסוי לאחר פטירה וסוגיות מתקדמות מהפרקטיקה במיסוי היחיד

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: עדכוני מיסים למייצגים

עו"ד (רו"ח) גיא בר און, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

משיכות מקופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – כללי המיסוי והפרקטיקה

מר אבי רוזנבאום

מצגת (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השכרת נכסי מקרקעין – בארץ ובחו”ל – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מיסוי למשקיעים בשותפויות נפט וגז

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

וידאו (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס: עדכוני מיסים למייצגים

עו"ד (רו"ח) גיא בר און, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

היוון מענקים, פריסת מענקים, פרישה מדומה, קצבה מוכרת ועוד

מר אבי רוזנבאום

מצגת (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מתקדם במיסוי היחיד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד – הלכה למעשה

מר אבי רוזנבאום

מצגת (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

פריסת הכנסות, מיסוי התא המשפחתי, מיסוי לאחר פטירה וסוגיות מתקדמות מהפרקטיקה במיסוי היחיד

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 20