ניכוי מריבית – לבעלי הכנסות נמוכות ומבוגרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי בחישוב מאוחד בעד בן הזוג

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לעולה חדש

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי בגין ילדים ובמשפחה חד הורית

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לחייל משוחרר

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי משיכות מקופות גמל – מורה נבוכים

רו"ח אייל מנדלאוי

אודיו (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי דמי טיפול ודמי חבר לארגון עובדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי משיכות מקופות גמל – מורה נבוכים

רו"ח אייל מנדלאוי

וידאו (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי בגין תואר אקדמי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי תשלומים למשפחות אומנה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 12