סעיפי 3(ט), 3(ט1) ו- 3(י) לפקודה

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

אודיו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 3(ט), סעיף 3(ט1) וסעיף 3(י) לפקודה – יישום מעשי

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 3(ט), סעיף 3(ט1) וסעיף 3(י) לפקודה – יישום מעשי

עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי בגין נטול יכולת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שותפויות, קיבוצים ואגודות שיתופיות

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי בגין לימוד לתואר אקדמי

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לילדים (כולל חד-הורי, משמרת משותפת וכו’)

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכויים בחישוב מאוחד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לחייל משוחרר

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (דצמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי לעולים חדשים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (נובמבר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 17