מיסוי שירותי דת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שכירים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי בגין תרומות והוצאות להנצחת חיילים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (פברואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי בגין קרוב משפחה נטול יכולת

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הכנסות עם שיעורי מס מיוחדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הוצאה מוכרת ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכוי בגין תרומות וזיכוי בגין הנצחת חיילים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי וזיכוי לגמל – הפקדות לסוף שנת 2018

רו"ח אייל מנדלאוי

אודיו (דצמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי וזיכוי לגמל – הפקדות לסוף שנת 2018

רו"ח אייל מנדלאוי

וידאו (דצמבר 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 10