קורס מיסוי היחיד

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד ורו"ח גלעד מירום, עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי היחיד

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד ורו"ח גלעד מירום, עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי עובדים שכירים – טובות הנאה, זקיפת שווי, מיסוי רכבים וכו’

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי יתרות חובה של בעלי שליטה – סעיף 3(ט1) לפקודה – דוגמאות, תרגולים ופרקטיקה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

אודיו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכויים ממס ונקודות זיכוי

עו"ד ורו"ח גלעד מירום

אודיו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי עובדים שכירים – טובות הנאה, זקיפת שווי, מיסוי רכבים וכו’

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הכנסה חייבת, מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ושיעורי המס

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

אודיו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי יתרות חובה של בעלי שליטה – סעיף 3(ט1) לפקודה – דוגמאות, תרגולים ופרקטיקה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

זיכויים ממס ונקודות זיכוי

עו"ד ורו"ח גלעד מירום

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי עובדים שכירים – טובות הנאה, זקיפת שווי, מיסוי רכבים וכו’

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 18