הכנסות עם שיעורי מס מיוחדים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מקורות הכנסה, מקום הפקת ההכנסה וסוגיית התושבות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הגדרות בסיסיות במיסוי היחיד

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יולי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הוני או פירותי והמבחנים לקיומו של עסק

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פריסת הכנסות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קרן השתלמות לעצמאים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פטור ממס הכנסה למלגות

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

פטור ממס הכנסה לנכה ועיוור

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

ניכוי מריבית – לבעלי הכנסות נמוכות ומבוגרים

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

נקודות זיכוי בחישוב מאוחד בעד בן הזוג

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 12