היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

אודיו (מאי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטי מע”מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד (רו"ח) סלי אילון

וידאו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכמי מכר מקרקעין – הפרקטיקה

עו"ד שחר פטל

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

התפר שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד טל בן משה

אודיו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

התפר שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד טל בן משה

וידאו (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות מהפרקטיקה במיסוי מקרקעין

עו"ד מאיה כרמי

מצגת (אפריל 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

התפר שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד טל בן משה

מצגת (מרץ 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח סלי אילון

וידאו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח סלי אילון

מצגת (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 49