הניכויים והפחת בחישוב מס השבח

עו"ד שי ארז

וידאו (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות בסיס בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי השכרת נכסי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

ןידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת עבירות המס וההליכים הפליליים בפקודת מס הכנסה, חוק מע”מ וחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד עמית בר-טוב

מצגת (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס מיסוי מקרקעין – מתנות, ירושות ומכירת דירות מגורים

עו"ד מאיה כרמי, עו"ד טל בן משה

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס מיסוי השכרת נכסי מקרקעין ותכנוני מס

עו"ד (רו"ח) שלמה טבח, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת חישובי מס שבח – דירות מגורים

עו"ד אייל מידני

אודיו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הסכמי תמ”א 38 ופינוי-בינוי – התנגשות האינטרסים בין הדיירים לבין היזמים והקבלן

עו"ד שחר פטל

מצגת (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סדנת חישובי מס שבח – דירות מגורים

עו"ד אייל מידני

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 41