קורס מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח סלי אילון

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח סלי אילון

וידאו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי מקרקעין

עו"ד ורו"ח סלי אילון

מצגת (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטים פליליים בדיני המס

עו"ד משה גבע

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

אודיו (ינואר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

היבטים פליליים בדיני המס

עו"ד משה גבע

וידאו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הליכי שומה, השגה, ערר וערעור בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד דנה הלר

וידאו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין – סקירה מקיפה

עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

וידאו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

עדכוני פסיקה במיסים

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

אודיו (דצמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 48