חובת הפרשה לפנסיה – שכירים ועצמאים

מר מיקי קבליס

אודיו (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חובת הפרשה לפנסיה – שכירים ועצמאים

מר מיקי קבליס

וידאו (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חובת הפרשות לפנסיה לשכירים ועצמאים – תמצית החובות והזכויות הפנסיוניות

מר מיקי קבליס

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס דיני עבודה ופנסיה

עו"ד רם גמליאל, מר מיקי קבליס

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת התוכניות הפנסיוניות בישראל

עו"ד ירון שמיר

מצגת (יוני 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מבוא לתכנון פרישה ופנסיה

עו"ד ירון שמיר

מצגת (מאי 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנוני פרישה לבעלי שליטה

מר ברוך רוזנברג

אודיו (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

תכנוני פרישה לבעלי שכר גבוה

מר מיקי קבליס

וידאו (מרץ 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

הרפורמות בענף הפנסיה

מר מלכיאל רחמים

אודיו (יולי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!

סקירת אפיקי ביטוח ופנסיה – הרפורמות בעולם הפנסיוני 2018

מר מיקי קבליס

אודיו (יולי 2018)

למנויים בתשלום בלבד!