טופס 161ח וטופס 161י – הלכה למעשה

עו"ד ירון שמיר

אודיו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפרשות לפנסיה – סוגיות מהפרקטיקה

גב' ענת קלדרון

אודיו (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

טופס 161ח וטופס 161י – הלכה למעשה

עו"ד ירון שמיר

וידאו (ספטמבר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפרשות לפנסיה – סוגיות מהפרקטיקה

גב' ענת קלדרון

וידאו (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

טופס 161ח וטופס 161י – הלכה למעשה

עו"ד ירון שמיר

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הפרשות לפנסיה – סוגיות ועדכונים מהפרקטיקה

גב' ענת קלדרון

מצגת (אוגוסט 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חובת הפרשה לפנסיה – שכירים ועצמאים

מר מיקי קבליס

אודיו (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חובת הפרשה לפנסיה – שכירים ועצמאים

מר מיקי קבליס

וידאו (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חובת הפרשות לפנסיה לשכירים ועצמאים – תמצית החובות והזכויות הפנסיוניות

מר מיקי קבליס

מצגת (אפריל 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

כנס דיני עבודה ופנסיה

עו"ד רם גמליאל, מר מיקי קבליס

וידאו (פברואר 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 5