קורס מיסוי פרישה

מר אבי רוזנבאום

אודיו (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

משיכות מקופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – כללי המיסוי והפרקטיקה

מר אבי רוזנבאום

מצגת (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

משיכות מקופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – כללי המיסוי והפרקטיקה

מר אבי רוזנבאום

אודיו (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד – הלכה למעשה

מר אבי רוזנבאום

אודיו (מרץ 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

היוון מענקים, פריסת מענקים, פרישה מדומה, קצבה מוכרת ועוד

מר אבי רוזנבאום

מצגת (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי מענקי פרישה מעבודה – בחירת המסלול האופטימאלי

מר אבי רוזנבאום

אודיו (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

משיכות מקופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – כללי המיסוי והפרקטיקה

מר אבי רוזנבאום

וידאו (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד – הלכה למעשה

מר אבי רוזנבאום

וידאו (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

היוון מענקים, פריסת מענקים, פרישה מדומה, קצבה מוכרת ועוד

מר אבי רוזנבאום

אודיו (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד – הלכה למעשה

מר אבי רוזנבאום

מצגת (פברואר 2022)

למנויים בתשלום בלבד!

1 2 3 6