כניסה ויציאה של שותפים ובעלי מניות בעסק – היבטי מיסוי ופרקטיקה

עו"ד (רו"ח) תהילה ששון

מצגת (אוגוסט 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

השקעות בשוק ההון ומטבעות דיגיטליים – היבטי מיסוי

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מצגת (אפריל 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי רווחי הון

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

אודיו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי רווחי הון

עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

וידאו (ינואר 2019)

למנויים בתשלום בלבד!

מס יציאה

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

הפסד הון ממימוש ערבות

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 94ג – הפחתת דיבידנד

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

סעיף 94א – מכירת הלוואה עם מניות

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

קיזוז הפסדי הון

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!

חישוב רווח הון במכירת רכב

עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל

אודיו

למנויים בתשלום בלבד!