קורס מיסוי תאגידים

עו"ד (רו"ח) יהושע חבר, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) סלי אילון, רו"ח ציקי קוטלר

אודיו (אוקטובר 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

קורס מיסוי תאגידים

עו"ד (רו"ח) יהושע חבר, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) סלי אילון, רו"ח ציקי קוטלר

וידאו (יולי 2021)

למנויים בתשלום בלבד!

סוגיות מהפרקטיקה במיסוי תאגידים

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מצגת (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הקמת ומיסוי של חברות בארה”ב

רו"ח אלון אהרונוף

מצגת (יוני 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חברה משפחתית, חברת בית וחברת ארנק – הלכה למעשה

עו"ד (רו"ח) גיא חן

מצגת (מאי 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

חברות ארנק, חברה משפחתית וחברת בית – סקירה מקיפה

עו"ד טל בן משה

אודיו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

שינויי מבנה בתאגידים – היבטי מס

עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

אודיו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי שותפויות, קיבוצים ואגודות שיתופיות

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

אודיו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

מיסוי דיבידנד מרווחי שיערוך, הפחתות הון, רר”ל ומה שבניהם

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

וידאו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!

הקמה ומיסוי של חברות בארה”ב

רו"ח אלון אהרונוף

אודיו (מרץ 2020)

למנויים בתשלום בלבד!